Tijekom projekta izradit će se i provesti dva nova kurikuluma fakultativne nastave i jedna nova izvannastavna aktivnosti i to:
• Kurikulum fakultativne nastave „Osnove kemije mora“
• Kurikulum fakultativne nastave „Upravljanje financijama i financijsko okruženje“
• Izvannastavna aktivnost „Kulture svijeta“

Cilj predmeta je povećati prirodoslovnu i digitalnu pismenost učenika te ih upoznati s temama kao što su značajke poznavanja ekoloških principa u modernom svijetu, život i okoliš, Ekologija zajednica i ekosistema, Ekološke specifičnosti Sredozemnog i Jadranskog mora, kemijska oceanografija, Fizikalna i kemijska svojstva vode (salinitet, gustoća, plinovi, ravnoteža i raspodjela tvari u morskoj vodi), istraživanje kemijskih svojstava morske vode u funkciji zaštite okoliša, resursi morskog okoliša, vrste onečišćenja, učinak pojedinih vrsta onečišćenja na pojedine vrste u moru, balastne vode i njihov utjecaj na okoliš, rješenja problema balastnih voda.

U okviru projekta opremit će se moderni laboratorij kemije u kojem će učenici izvoditi pokuse i istraživanja vezano za kemiju mora, a osim toga u GIS aplikaciji učenici će izrađivati digitalne interaktivne karte morskog i obalnog onečišćenja, prikaz područja koja su izložena utjecaju balastnih voda, različite simulacije i sl. Želja je kroz ovaj predmet pobuditi ekološku svijest učenika koji će kao budući pomorci ili djelatnici vezani uz pomorsku struku donositi odluke koje se tiču ekologije i zaštite okoliša.

Cilj predmeta je učenike upoznati s dinamičnim svijetom financija, financijskim okruženjem i principima dobrog upravljanja financijama u različitim okolnostima, utjecaju financijskog okruženja na osobne financije te mogućnostima štednje, investiranja i upravljanja osobnim financijama. Kroz usvojena znanja i niz praktičnih zadataka učenici povećati svoju financijsku, matematičku, digitalnu i informacijsku pismenost te će biti u mogućnosti učinkovito planirati vlastite osobne financije, ali i prepoznat sve prijetnje i prilike koje ih očekuju jednom kada zakorače u svijet rada.

Za potrebe projekta izradit će se posebna računalna aplikacija nazvana „Virtualna burza brodskog prostora/upravljanje osobnim financijama“ pomoću koje će učenici upravljati svojim virtualnim financijama u promjenjivom (virtualnom) financijskom okruženju. Aplikacija će sadržavati dva modula. Kroz prvi modul pod nazivom „Virtualna burza brodskog prostora“ učenici pomorske škole moći će pratiti različite promjenjive parametre iz svijeta brodarstva te upravljati istima. Drugi modul „Upravljanje osobnim financijama“ rezerviran je za učenike obje škole, a odnosi se na upravljanje (virtualnim) osobnim financijama. U okviru predmeta predviđen je rad sa suvremenim alatima Internet marketinga kroz koji će učenici steći vrijedne vještine te povećati svoje poduzetničke sposobnosti.

Cilj ove izvannastavne aktivnosti je približiti učenicima osnovne značajke i specifičnosti različitih svjetskih kultura i afirmirati ponašanje učenika u doticaju s tim kulturama.

Stavovi i vještine koje će učenici steći kroz ovu izvannastavnu aktivnost veoma su važni za buduće pomorce, trgovce i komercijaliste budući da će svi oni u svom budućem radu biti u doticaju s pripadnicima različitih kultura.

Učenici će kroz ovu izvannastavnu aktivnost naučiti prepoznati obilježja različitih kultura, njihov povijesni razvoj i društveni kontekst što pridonosi prihvaćanju različitosti, toleranciji i suzbijanju diskriminacije kod učenika, a istovremeno će učenici naučiti predstaviti svoju kulturu drugima.

Izbornik