SVRHA PROJEKTA

Projekt SN4SD pokrenut je s ciljem modernizacije srednjoškolskih kurikuluma Pomorske škole, Split (korisnik) i Komercijalno – trgovačke škole, Split (projektni partner) kao izraz želje za praćenjem suvremenih trendova u obrazovanju, a sa svrhom povećanja razine ciljanih vrsta pismenosti učenika kao temelja za uspješnije cjeloživotno učenje .
U okviru projekta izradit će se i provesti dva nova kurikuluma fakultativne nastave i jedna nova izvannastavna aktivnost kroz koje će učenici povećati svoju prirodoslovnu, digitalnu, čitalačku, financijsku, višejezičnu i multikulturalnu pismenost. Novi kurikulumi podrazumijevaju moderan pristup nastavi i korištenje suvremenih tehnologija što će povećati spremnost učenika za izazove suvremenog društva.

PROJEKTNI CILJEVI:

Projektom su definirani sljedeći ciljevi:

  1. Osposobljavanje nastavnika dviju srednjih škola (Pomorska škola Split i Komercijalno-trgovačka škola Split) za izradu kurikuluma temeljenih na ishodima učenja te povećanje nastavničkog fonda znanja iz područja oceanografije, upravljanja financijama, pomorskog menadžmenta, multikulturalnosti i korištenja novih IKT alata u nastavi
  2. Povećanje kapaciteta dviju srednjih škola (Pomorska škola Split i Komercijalno-trgovačka škola Split) i stvaranje institucionalnog, kadrovskog i materijalnog okvira za provedbu nastave usmjerene na razvoj ciljanih vrsta pismenosti (prirodoslovna, digitalna, čitalačka, financijska, višejezična i multikulturalna) kod učenika
Izbornik