Cilj ove izvannastavne aktivnosti je približiti učenicima osnovne značajke i specifičnosti različitih svjetskih kultura i afirmirati ponašanje učenika u doticaju s tim kulturama. Stavovi i vještine koje će učenici steći kroz ovu izvannastavnu aktivnost veoma su važni za buduće pomorce, trgovce i komercijaliste budući da će svi oni u svom budućem radu biti u doticaju s pripadnicima različitih kultura.

Učenici će kroz ovu izvannastavnu aktivnost naučiti prepoznati obilježja različitih kultura, njihov povijesni razvoj i društveni kontekst što pridonosi prihvaćanju različitosti, toleranciji i suzbijanju diskriminacije kod učenika, a istovremeno će učenici naučiti predstaviti svoju kulturu drugima.

Izbornik