Cilj predmeta je povećati prirodoslovnu i digitalnu pismenost učenika te ih upoznati s temama kao što su značajke poznavanja ekoloških principa u modernom svijetu, život i okoliš, Ekologija zajednica i ekosistema, Ekološke specifičnosti Sredozemnog i Jadranskog mora, kemijska oceanografija, Fizikalna i kemijska svojstva vode (salinitet, gustoća, plinovi, ravnoteža i raspodjela tvari u morskoj vodi), istraživanje kemijskih svojstava morske vode u funkciji zaštite okoliša, resursi morskog okoliša, vrste onečišćenja, učinak pojedinih vrsta onečišćenja na pojedine vrste u moru, balastne vode i njihov utjecaj na okoliš, rješenja problema balastnih voda.

U okviru projekta opremit će se moderni laboratorij kemije u kojem će učenici izvoditi pokuse i istraživanja vezano za kemiju mora, a osim toga u GIS aplikaciji učenici će izrađivati digitalne interaktivne karte morskog i obalnog onečišćenja, prikaz područja koja su izložena utjecaju balastnih voda, različite simulacije i sl.

Želja je kroz ovaj predmet pobuditi ekološku svijest učenika koji će kao budući pomorci ili djelatnici vezani uz pomorsku struku donositi odluke koje se tiču ekologije i zaštite okoliša.

Izbornik